Het kruis dat bekend werd van de TV...

Het speelkruis dat de basis vormt van deze marionet, is gebaseerd op de techniek die de bekende Augsburger Pupppenkiste wordt gebruikt. De Augburgers zijn vooral in Duitsland zeer beroemd door hun poppenvoorstellingen op TV, waarnaar generaties keken. Meer over deze marionet en de manier waarop hij gemaakt is in de serie Aan het kruis getast

TERUG naar de andere clowns van Haye Bijlstra


Andere voorstellingen:

Esmoreit
Een avond in Edo
Hilligen yn'e kast

Naar de pagina's van Baukje Scheppink